– Công trình thi công cửa thép vân gỗ màu trắng
– Chủ nhà: Anh Cường
– Địa chỉ: 203, A11, Ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
– Số lương: 1 bộ, khung đơn, mở trong, mã màu : M5
– Thời gian thi công: 1  tiếng
– Thời gian nghiệm thu: 7/2014

Posted in: Công Trình Đã Hoàn Thành

  • 0983 554 441