Công trình bao gồm 1 cửa 4 cánh khung kép có pano kính, 2 bộ thông phòng màu trắng và hai bộ vệ sinh, 1 bộ vệ sinh có fm hoa văn dành cho trẻ nhỏ

 

Posted in: Công Trình Đã Hoàn Thành

  • 0983 554 441