– Công trình thi công cửa thép vân gỗ

– Chủ nhà: Bác Đoan

– Địa chỉ:  Long Biên

– Số lương: 1 bộ 4 cánh, 1 bộ ban công, 1 bộ thông phòng và 2 bộ vệ sinh

– Thời gian thi công: 1 ngày

– Thời gian nghiệm thu: 6/2014

 

 

Posted in: Công Trình Đã Hoàn Thành

  • 0983 554 441