Công trình thi công cửa thép vân gỗ  Nhà chị Tuyết – Văn Phú, Hà Đông

Cửa thép thông phòng vân gỗ: 7 bộ

Cửa cánh lệch: 1 bộ

Cửa vệ sinh : 5 bộ


Thời gian thi công: 1.5 ngày

Posted in: Công Trình Đã Hoàn Thành

  • 0983 554 441