Công trình thi công cửa thép vân gỗ 4 cánh, nhà Chú Trung – Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội:

Cửa thép vân gỗ bốn cánh màu M7
Kích thước cửa: 2920 x 2320 mm
Có ô thoáng
Thời gian thi công: 1/2 ngày

 

Posted in: Công Trình Đã Hoàn Thành

  • 0983 554 441