• - Chủ công trình: Anh Trường
  • - Địa chỉ công trình: Phía sau chợ Trung Kính ( chợ Hợp Nhất)
  • - Số lượng cửa: 2 bộ cửa an toàn ( cửa tum)
  • - Thời gian thi công: 12/2014

Bình luận

Tin tức khác

  • 0983 554 441