• - Chủ công trình: Chú Bình
  • - Địa chỉ công trình: Sau chợ Tư Đình, Long Biên
  • - Số lượng cửa: 1 bộ cửa roman giả đồng, hai cửa ban công, 4 bộ thông phòng, 3 bộ vệ sinh
  • - Thời gian thi công: 11/2015

Bình luận

Tin tức khác

  • 0983 554 441